หมายเหตุ

 • ท่านจะยังไม่ได้ห้องพักจนกว่าท่านจะชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 • หากท่านได้ชำระเงินมาแล้ว ให้โทรแจ้งที่
  081-411 5515
  063-189 8696
 • ท่านที่จองห้องพัก จะต้องโอนเงินมัดจำมา 50% ของราคาห้องพัก
  ภายใน 3 วัน เพื่อยืนยันการการจอง
 • การยกเลิก หรือ จองห้องพักแล้วไม่เข้าพัก ทางรีสอร์ทจะไม่คืนเงินให้ในกรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น
 • การเปลี่ยนแปลงวันที่จะเข้าพัก กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน ก่อนถึงวันที่จะเข้าพัก ในกรณีที่ห้องพักเต็ม และลูกค้ามีความประสงค์ จะยกเลิก ทางไอหมอก ชาเล่ต์ จะหักเงินไว้ 50 % จากยอดเงินที่ได้ชำระ
 • ทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การโอนเงินมัดจำหรือการจองล่วงหน้า ให้โอนเงินผ่านหมายเลขบัญชีที่ระบุไว้เท่านั้น หากโอนผ่านบัญชีอื่นทางเราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
  หากท่านไม่แน่ใจให้โทรติดต่อสอบถามก่อนตัดสินใจโอน

ติดต่อจองห้องพักได้ที่

คุณอ๋อย
081-411 5515
คุณตู่
063-189 8696

Check in 14.00 น. Check Out 12.00 น.

E-Mail : imork.wnk2020@gmail.com

** ถ้าเข้าพักหลัง 17.00 น. กรุณาโทรแจ้งด้วยนะคะ

** ไม่อนุญาต นำสัตว์เลี้ยงเข้าที่พัก

Copyright © 2020 www.i-mork.com All Rights Reserved.

ไอหมอก ชาเล่ต์ เลขที่ 236 ม.10 ถนนไทยสามัคคี ตำบลคลองย่าโม อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

โทร. 063-189 8696 ,081-411 5515

Design by Camptour.net